Hammarplast Medical

Eco+ medicinbägare röd

undefined

Lanseringen av ECO+ medicinbägare är för oss ett viktigt bidrag till en mer hållbar värld. Våra ECO+ produkter produceras av fossilfri råvara från Nordens skogar istället för fossil oljebaserad råvara. ECO+ medicinbägare är vår senaste satsning på mer miljövänliga produkter och en produktion med fokus på ett lägre ekologiskt fotavtryck.

  • Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, bättre hygien och mindre risk för kontaminering.
  • Medicinbägare avsedd för dosering av flytande läkemedel och tabletter.
  • Graderad varje milliliter upp till 30 milliliter.
  • Tydlig, klar skala lätt att avläsa vid mätning..
  • Klassificerad som en klass 1M produkt. Klass 1M innebär att det finns en mätfunktion med en skala på produkten. Alla klass 1M-produkter måste vara märkta med ett Notified Body nummer och CE-märkta. Vårt Notified Body nummer 0413 innebär att vi blir revideras av Intertek. Vårt kalibreringssytem för medicinbägarna blir inspekterat och de kontrollerar att vi arbetar enligt regelverket Medical Device Regulations (MDR).
  • Tillverkad i Sverige.   
Share this page