Hammarplast Medical

miljöpolicy

Hammarplast Medical skall:

  • På ett effektivt sätt arbeta för säkerhet, hälsa och miljö.
  • Uppfylla gällande lagstiftning och uppställda krav samt samarbeta med myndigheter.
  • Överväga vad som är miljömotiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt i samband med investeringar.
  • Söka lösningar som innebär en lägre total miljöbelastning och som främjar återvinning i samband med produktutveckling.
  • Arbeta för att minska den relativa förbrukningen av råvaror och energi samt reducera den relativa avfallsmängden.
  • Genom samarbete med de leverantörer, vars produkt utgör en betydande miljöpåverkan, verka för att dessa arbetar för att deras verksamhet och produkter har låg miljöbelastning.
  • Utbilda och informera medarbetare så att de kan delta i miljöarbetet.

Share this page