Hammarplast Medical

ECO+ gul medicinbägare

undefined

Vi lanserar medicinbägare tillverkade i förnyelsebart material!

  • Vår ECO+ medicinbägare är tillverkad av förnyelsebart material. .
  • Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, bättre hygien och mindre risk för kontaminering. Medicinbägare avsedd för dosering av flytande läkemedel och tabletter.
  • Graderad var 5 milliliter upp till 30 milliliter.
  • Tydlig, klar skala lätt att avläsa vid mätning.
  • Klassificerad som en klass 1M produkt. Klass 1M innebär att det finns en mätfunktion med en skala på produkten. Alla klass 1M-produkter måste vara märkta med ett Notified Body nummer och CE-märkta. Vårt Notified Body nummer 0413 innebär att vi blir revideras av Intertek. Vårt kalibreringssytem för medicinbägarna blir inspekterat och de kontrollerar att vi arbetar enligt regelverket Medical Device Regulations (MDR).
  • Tillverkad i Sverige.  




Share this page