Hammarplast Medical

Logistik

Kundkraven och våra produktionsflöden ställer höga krav på intern planering och ställer höga krav på intern och extern logistik.

  • Vi optimerar flöden inom processen från tillverkning till utleverans
  • Följer regulatoriska kraven enl. MDR på medicintekniska produkter
  • Optimerar förpackningar för att skapa så effektiv hantering internt och externt
  • Erbjuder 3PL med godsmottagning, ankomstkontroll, registrering, lagerhållning, plock och pack, hantering av transportdokument, tullhantering och frakt
  • VMI leverantörsstyrda lager
  • Vi erbjuder även kundspecifika logistiklösningar


Share this page