Hammarplast Medical

Produktutveckling

Vi vet att alla projekt är olika så vårt erfarna team kommer att vara med dig under hela utvecklingsfasen och erbjuda support med:

  • CAD ritningar (SolidWorks & AutoCAD)
  • Formfyllnadsanalys
  • Verktygssimulering
  • Vi tillhandahåller prototypverktyg samt tillverkning och utvärdering av prototyper. Detta ger oss en utmärkt möjlighet att kontrollera både design och funktion på ett tidigt stadium. Prototyperna ger även viktig information som hjälper oss utforma verktyg med maximal effektivitet och kvalitet.
  • I ett tidigt skede av projektet kan prototyper vara avgörande för att fastställa produktens utformning.
  • Verktygskonstruktion
  • Produktutvecklingsprocessen utförs med hänsyn till sociala och moraliska aspekter samt minsta möjliga klimatpåverkan.
  • Materialval fossilfritt
  • Ingående systemkomponenter (inklusive förpackningsmaterialShare this page