Hammarplast Medical

Brickor för smala och breda medicinbägare

Vi har utvecklatt ett komplett system för medicindistribution som innefattar smala och breda medicinbägare, brickor, tablettkrossar, tablettdelare, elektriska tablettkrossar samt dispensers för medicinbägare.


 


Share this page