Hammarplast Medical

Hammarplast Medical - ett innovativt företag i ständig utveckling.


Vi har erfarenhet av att tillverka medicintekniska produkter i mer än 40 år, detta betraktar som ett bevis på att vi håller hög kvalitet. Vi är ett innovativt företag som strävar efter att vara branschledande inom ny teknologi, till exempel producera i de senaste maskinerna. Vi samarbetar också nära med forskning, så att vi alltid i framkant av utvecklingen. Vi ökar våra kunders lönsamhet med innovativa lösningar. Kvalitet och tänka på miljön är viktigt för oss. Vi har ett väl utvecklat kvalitetssystem. Alla våra produkter är tillverkade av återvinningsbar plast.   


Vi fokuserar på två affärsområden; Branded products och och Customized products.

Inom Branded products har vi två produktgrupper: Vi säljer våra produkter under vårt varumärke Hpm™.
Surgery: produkter för att skapa och bibehålla blodtomt fält vid operationer i extremiteter t.ex. elektriska tourniquets, en- och flergångsmanschetter samt rullmanschetter.
Disposable: medicinbägare samt andra produkter för hantering av mediciner t.ex. medicinkrossar och brickor.

Customized Products: tillverkning av kundanpassade medicintekniska produkter för läkemedel, diagnostik, kirurgi, dental och ortopedi marknaden.Viktiga milstolpar i företagets historia 

  • 1998 förvärvades Hammarplast från Hackman Oy och koncernen renodlades till 2 affärsområden, Medical och Consumer.
  • 2011 såldes Hammarplast Consumer AB till finska Orthex Group. Koncernen behöll en minoritetspost och renodlades ytterligare till att nu helt inrikta sig på Medical.Hammarplast Medical koncentrerar sig på att växa organiskt och via förvärv inom tre  affärsområden, Surgery, Disposable  och Custom

  1. Surgery: Som genom köp av Scandinavian Medical System blir en större aktör inom ortopedi med inriktning på blodtomt fält.
  2. Custom: Som genom köp av Inmedic AB blir en av de större aktörerna i Sverige på kundanpassad renrumsproduktion till Medical Device sektorn.
  3. Disposables: Tillverkning medicinbägare samt tillhörande produkter för medicindistribution. Genom förvärv av såväl finska som danska konkurrenter har vi skapat en ledande position i Europa inom produkter för medicindistribution.

  • 2016 renodlar vi våra affärsområden och har nu två affärsområden 
    • Customized products och 
    • Branded products


Share this page