Hammarplast Medical

affärside och kärnvärden

AFFÄRSIDÈ 

Hammarplast Medical skall med minsta möjliga miljöbelastning och i nära samarbete med kund verka inom Life Science området genom att:

  • Consumables: Utveckla, producera och globalt försälja polymera förbrukningsartiklar i stora volymer.

  • Customized: Produktionsanpassa och kontraktstillverka komplexa polymera helhetslösningar.

  • Transcutan: Utveckla och marknadsföra nästa generations accessteknologilösningar.


KÄRNVÄRDEN

Vi är en Pålitlig och Långsiktig partner som strävar efter att i Samverkan med våra kunder åstadkomma bästa möjliga gemensamma Lösningar.

Share this page