Hammarplast Medical

BUSINESS IDEA AND CORE VALUEs

AFFÄRSIDÈ 
Hammarplast Medical skall med minsta möjliga miljöbelastning och i nära samarbete med kund verka inom:

  • Utveckling, produktion och global försäljning av polymera medicintekniska förbrukningsartiklar i stora volymer.
  • Produktionsanpassning och kontraktstillverkning av komplexa helhetslösningar inom polymera medicintekniska produkter.
  • Utveckling och marknadsföring av nästa generations accessteknologilösningar.

KÄRNVÄRDEN

Vi är en Pålitlig och Långsiktig partner som strävar efter att i Samverkan med våra kunder åstadkomma bästa möjliga gemensamma Lösningar.

Share this page