Hammarplast Medical

Kvalitet

Hammarplast Medical är sedan 1998 certifierat enligt SS EN ISO ISO_13485:2016 och följer MDD (Medical Device Directive 93/42/EEC).  Vår enhet i Lidköping är också certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Vi har tillverkning i renrum klass 7 och 8 ochhar FDA registrerade anläggningar.

Genom ständiga förbättringar av våra processer tillförsäkrar vi att vi levererar produkter som överensstämmer med regulatoriska krav såväl som kundernas krav och förväntningar. 

I vår organisation har alla fullt kvalitetsansvar för utfört arbete!

KVALITETSPOLICY:

Vi är en långsiktig och pålitlig partner som i samarbete med våra kunder effektivt utvecklar och tillverkar användarvänliga polymera medicintekniska produkter och tjänster som bidrar till hög patientsäkerhet.

Med fokus på kompetens och stabila processer samt genom ständiga förbättringar bevaras verkan av ledningssystemet och därigenom säkerställer vi att både kund- och övriga relevanta krav uppfylls.
Share this page