Hammarplast Medical

Consumables

Branded Products består av två produktgrupper. Här säljer vi och marknadsför våra produkter under vårt varumärke Hpm™.

Disposable – engångsprodukter för medicindistribution, t.ex. graderade medicinbägare, brickor, krossar, splitters etc.

Surgery – produkter som skapar och upprätthåller blodtomt fält i övre och undre extremiteterna, t.ex. elektriska tourniquets samt engångs-, flergångs- och rullmanschetter.


Fokusområden för Disposable:

  • Medicinbägare
  • Tillbehör för medicin distribution såsom brickor,
  • krossar, splitters etc

Fokusområden för Surgery:

  • Ortopedisk kirurgi
  • Handkirurgi
  • Plastikkirurgi
  • Kärlkirurgi

Trettio års erfarenhet av Tourniquet-system, produkter som skapar och upprätthåller blodtomt fält i de övre och nedre extremiteterna.


Share this page