Hammarplast Medical

Kvalitet

Hammarplast Medical, affärsområde Customized är sedan certifierat enligt  ISO 13485 och ISO 14001.

All tillverkning sker i renrum klass 7 och 8. 

Genom ständiga förbättringar av våra processer tillförsäkrar vi att vi levererar produkter som överensstämmer med regulatoriska krav såväl som kundernas krav och förväntningar.

I vår organisation har alla fullt kvalitetsansvar för utfört arbete!

Kvalitespolicy

Vi är en långsiktig och pålitlig partner som i samarbete med våra kunder effektivt utvecklar och tillverkar kundanpassade polymera produkter samt tjänster inom Life Science som bidrar till hög patientsäkerhet. 

Med fokus på kompetens och stabila processer samt genom ständiga förbättringar bevaras verkan av ledningssystemet och därigenom säkerställer vi att både kund- och övriga relevanta krav uppfylls.Share this page