Hammarplast Medical

Kvalitet

Hammarplast Medical, affärsområde Customized products är sedan 1998 certifierat enligt  SS EN ISO 13485;2016: och följer MDD (Medical Device Directive 93/42/EEC).  

All tillverkning sker i renrum klass 7 och 8. 

Genom ständiga förbättringar av våra processer tillförsäkrar vi att vi levererar produkter som överensstämmer med regulatoriska krav såväl som kundernas krav och förväntningar.

I vår organisation har alla fullt kvalitetsansvar för utfört arbete!

Kvalitespolicy

Vi skall i samarbete med kund effektivt utveckla och tillverka användarvänliga medicintekniska koncept som bidrar till hög patientsäkerhet.

Med fokus på kompetens och service samt genom ständiga förbättringar bevaras verkan av ledningssystemet, därav säkerställer vi att såväl kund- som regulatoriska krav uppfylls.Share this page