Hammarplast Medical

Företagshistoria

Hammarplastkoncernen, som ägs av familjerna Hermansson och Bergendahl, startades 1990 med inriktning på plasttillverkning inom medicindistribution och industri.

1998 förvärvades Hammarplast från Hackman Oy och koncernen renodlades till 2 affärsområden, Medical och Consumer.

• 2011 såldes Hammarplast Consumer AB till finska Orthex Group. Koncernen behöll en minoritetspost och renodlades ytterligare till att nu helt inrikta sig på Medical.

• Hammarplast Medical koncentrerar sig på att växa organiskt och via förvärv inom tre affärsområden, Surgery, Disposables och Custom.

1 Surgery: Som genom köp av Scandinavian Medical System blir en större aktör inom ortopedi med inriktning på blodtomt fält.

2 Custom: Som genom köp av Inmedic AB blir en av de större aktörerna i Sverige på kundanpassad renrumsproduktion till Medical Device sektorn.

3 Disposables: Tillverkning medicinbägare samt tillhörande produkter för medicindistribution. Genom förvärv av såväl finska som danska konkurrenter har vi skapat en ledande position i Europa inom produkter för medicindistribution.

Share this page