Hammarplast Medical

Vi är ISCC-certifierade

I vår strategi för ett mer hållbart samhälle har vi valt att tillverka våra produkter enligt massbalans-systemet. Vi tror inte att parallella system är en lösning varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Genom att använda oberoende massbalanscertifiering garanterar vi att blandningen av fossila och förnybara råvaror följs upp.

Vi är stolta att meddela att vi är ISCC-certifierade. We are proud to announce we have been certified according to ISCC. 


Fördelar med ECO+ produkter

• Vi ersätter våra fossila råvaror med förnybar råvara. En tredje part verifierar det förnybara innehållet, gör en avstämning så lika materialandel tillverkas som säljs.
• Genom att använda befintlig infrastruktur finns det inga förändringar i värdekedjan
• Produkten har identiska produktspecifikationer.
• Inga modifieringar av produktionsprocesser.
• Den förnybara råvaran konkurrerar inte med livsmedelskedjan.
• Produkten har ett lägre koldioxidavtryck jämfört med fossilt alternativ.
Share this page