Hammarplast Medical

Eco+ medicinbägare, transparent

  • Vår ECO+ medicinbägare är tillverkad av fossilfri råvara.
  • Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, bättre hygien och mindre risk för kontaminering.
  • Medicinbägare avsedd för dosering av flytande läkemedel och tabletter.
  • Graderad varje milliliter upp till 30 milliliter.
  • Tydlig, klar skala lätt att avläsa vid mätning.
  • High quality medicine measure.
  • Klassificerad som en klass 1M produkt. Klass 1M innebär att det finns en mätfunktion med en skala på produkten. Alla klass 1M-produkter måste vara märkta med ett Notified Body nummer och CE-märkta. Vårt Notified Body nummer 0413 innebär att vi blir revideras av Intertek. Vårt kalibreringssytem för medicinbägarna blir inspekterat och de kontrollerar att vi arbetar enligt regelverket Medical Device Regulations (MDR).
  • Tillverkad i Sverige.  

Tillbehör:
Lock som går att skriva på, ref nr 00264


Tablettkross för smala bägare ref.nr. 300280

Share this page