Hammarplast Medical

Eco+ medicinbägare grön

  • Vår ECO+ medicinbägare är tillverkad av fossilfri råvara.
  • Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, bättre hygien och mindre risk för kontaminering.
  • Medicinbägare avsedd för dosering av flytande läkemedel och tabletter.
  • Graderad varje milliliter upp till 30 milliliter.
  • Tydlig, klar skala lätt att avläsa vid mätning. 
  • Klassificerad som en klass 1M produkt. Klass 1M innebär att det finns en mätfunktion med en skala på produkten. Alla klass 1M-produkter måste vara märkta med ett Notified Body nummer och CE-märkta. Vårt Notified Body nummer 0413 innebär att vi blir revideras av Intertek. Vårt kalibreringssytem för medicinbägarna blir inspekterat och de kontrollerar att vi arbetar enligt regelverket Medical Device Regulations (MDR).
  • Tillverkad i Sverige.   

Diameter:
38 mm

Height:
42 mm

Volume:
30 ml

Colour:
Green

Article No:
02354

Packaging:

Packaging:
9000 pcs per box
100 sleeves per box
90 medicine measures per sleeve


Share this page