Hammarplast Medical

Eco+ medicine measure yellow

  • Vår ECO+ medicinbägare är tillverkad av fossilfri råvara.
  • Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, bättre hygien och mindre risk för smittospridning.
  • Medicinbägare avsedd för Medicine dosering av både flytande läkemedel och tabletter.
  • Graderad varje milliliter upp till 30 milliliter.
  • Tydlig, klar skala lätt att avläsa vid mätning.
  • High quality medicine measure.
  • Klassificerad som en klass1M produkt. KLass 1M innebär att det finns en mätfunktion med en skala på produkten. Alla 1M-produkter måste vara märkat med ett Notofied Body nummer och vara CE-märkta. Vårt Notofied Body nummer 0413 innebär att vi blir reviderade av Intertek. Vårt kalibreringssytem för mediinbägaran blir inspekterat och de kontrollerar att vi följer regelverket Medical Device Regulations (MDR).
  • Tillverkad i Sverige  
  • Share this page